Paardenberg STEK - voor Stad en Kerk

Over ons

De Paardenberg is een buurt- en kerkhuis, gevestigd in de Julianakerk die  gelegen is in de krachtwijk Transvaal. Na een verbouwing in 2006 door de eigenaar Stadsherstel, is de kerk weer beschikbaar gesteld voor een aantal welzijnsinstellingen, waaronder de Paardenberg.

De Paardenberg beschikt over een inloopruimte, een keuken, een gemeentezaal en een kantoorruimte.

De Paardenberg bestaat alweer meer dan 25 jaar. De plek is onderhand niet meer weg te denken uit Transvaal. De verbouwing heeft ervoor gezorgd dat het aanzien van de wijk veranderd is. Bij de Paardenberg zijn meer dan 70 vrijwilligers actief om ervoor te zorgen dat iedereen die behoefte heeft aan een van de activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan.

De Paardenberg organiseert een groot aantal activiteiten, zoals computerlessen, creamiddag, yoga, schilderles, fietsles, maaltijden, naailes, brei en borduurles en huiswerkbegeleiding. De eerste zondag van de maand is er een viering. Een overzicht van deze activiteiten kunt u terugvinden op deze website, inclusief tijden en data. Ons adres kunt u terugvinden bij contact.

In de Paardenberg werken Jeannet Bierman (coördinatie), Arda Dekker (secretaresse) en Geoffrey Vijverberg (beheerder).

Stek, voor stad en kerk, is de dienstenorganisatie van de Protestantse Gemeente in Den Haag en zet zich in voor de bevordering van de sociale samenhang in wijken. Daarnaast biedt zij opvang voor die mensen die dat nodig hebben. De betrokkenheid van Stek bij de Paardenberg komt voort uit de missie van de organisatie: het zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen school, kerk- en buurtorganisaties, om op die manier daadwerkelijk iets voor de wijk in het bijzonder te kunnen betekenen.

Donaties

Regelmatig ontvangen we bij het afrekenen van de koffie kleine giften. We zijn hier heel blij mee. Wilt u het werk van De Paardenberg financieel steunen? Dat kan! U kunt een gift storten op: bankrekening NL02 INGB 0007 4110 75 t.n.v. Vrienden van De Paardenberg te Den Haag.

                

                

 

  

Project van
STEK - voor Stad en Kerk

Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen